Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Przedstawiamy znany już Państwu projekt pt. Akademia PPK, autorstwa ekspertów Instytutu Emerytalnego oraz Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Opracowania składające się na Akademię PPK zostały zaktualizowane o uchwaloną w dniu 4 października 2018 roku ustawę o pracowniczych planach kapitałowych.

W odcinku dziesiątym została omówiona instytucja zwrotu środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zapraszamy do lektury.

 

 

Kliknij dokument, aby pobrać