Author name: Marcin Wojewódka

Czy akwizycja w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinna zostać zakazana?

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w pakiecie świadczeń oferowanych przez praktycznie każdego pracodawcę w naszym kraju pojawi się nowa forma semiobligatoryjnego oszczędzania na dodatkową emeryturę w postaci pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To istotna nowość względem wszystkich dotychczas oferowanych przez pracodawców świadczeń. Po raz pierwszy bowiem ma zostać wprowadzone obligatoryjne świadczenie, które dotyczyć będzie wszystkich pracodawców, w tym docelowo nawet tych zatrudniających jedną osobę.

Zasady reklamy produktów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kwestia reklamowania usług finansowych, a do takich należy zaliczyć mające się pojawić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy pracownicze plany kapitałowe (PPK), ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku produktów indywidualnych, gdzie pod wpływem otrzymywanych informacji konsument (np. uczestnik funduszu inwestycyjnego, członek otwartego funduszu emerytalnego czy ubezpieczony) podejmuje decyzje o wyborze konkretnego produktu oraz usługodawcy.

Uwagi nad zasadami polityki inwestycyjnej w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Celem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy pojawią się praktycznie u wszystkich polski pracodawców jest doprowadzanie do faktycznego zwiększenia oszczędności gromadzonych na cele emerytalne. Rzeczywisty wzrost wartości środków zgromadzonych w tak zwanym III filarze.