Author name: Instytut Emerytalny

FRD – polityka inwestycyjna, koszty zarządzania a stopa zwrotu

Fundusz Rezerwy Demograficznej to bufor systemu emerytalnego. Ma zapewnić finansowanie świadczeń w sytuacji, gdy sytuacja demograficzna znacznie się pogorszy. Jednak to czy w przyszłości FRD będzie mógł spełnić swoje zadania zależy od tego jak dzisiaj jest zarządzany i jaką politykę inwestycyjną realizuje.

Obniżenie wieku emerytalnego – 27:1

Obniżenie wieku emerytalnego jest działaniem naprzeciw trendów demograficznych i sytuacji na rynku pracy. Przy podobnych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych wszystkie państwa UE podnoszą wiek emerytalny – wyjątkiem jest Polska. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny kobiet będzie wynosił 60 lat, a mężczyzn 65 lat.