Obniżenie wieku emerytalnego – 27:1

Obniżenie wieku emerytalnego jest działaniem naprzeciw trendów demograficznych i sytuacji na rynku pracy. Przy podobnych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych wszystkie państwa UE podnoszą wiek emerytalny – wyjątkiem jest Polska. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny kobiet będzie wynosił 60 lat, a mężczyzn 65 lat.