Rzeczpospolita: Sto tysięcy emerytów bez trzynastki. Co trzeba zrobić by ją otrzymać? – komentuje dr Antoni Kolek

Jednorazowy dodatek w wysokości 888,25 zł nie trafi do osób, których świadczenie z ZUS czy KRUS jest zawieszone. Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla prawie 10 mln emerytów i rencistów w 2019 r. czeka już

Rzeczpospolita: Sto tysięcy emerytów bez trzynastki. Co trzeba zrobić by ją otrzymać? – komentuje dr Antoni Kolek CZYTAJ

Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów – mec. Adrian Prusik dla Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r.; Dz.U. poz. 2215) nakłada na pracodawców (w nomenklaturze ustawy zwanych podmiotami zatrudniającymi) wiele obowiązków w różnych obszarach. Sprowadzają się one w większości

Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów – mec. Adrian Prusik dla Dziennik Gazeta Prawna CZYTAJ

Szkolenie wideo: Jak wprowadzić PPK w firmie? Poznaj obowiązki związane z tworzeniem pracowniczego planu kapitałowego – dr Antoni Kolek

Zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców? Niemal na pewno nie ominą Cię obowiązki związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Poznaj terminarz objęcia PPK, sprawdź swoje obowiązki i uniknij dotkliwych kar za niewłaściwą

Szkolenie wideo: Jak wprowadzić PPK w firmie? Poznaj obowiązki związane z tworzeniem pracowniczego planu kapitałowego – dr Antoni Kolek CZYTAJ

Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.   Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne

Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze CZYTAJ