Informacja prawna: NOWY OBOWIĄZEK DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH PPE

Informacja prawna: NOWY OBOWIĄZEK DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH PPE

W dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, która obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy o PPE. Najważniejsza zmiana w ramach tej nowelizacji to nowy obowiązek dla pracodawców polegający na przekazywaniu do PFR dwa razy w roku informacji o poziomie partycypacji w PPE. Pierwsza informacja będzie musiała zostać przekazana jeszcze w lipcu 2022 roku.Więcej oInformacja prawna: NOWY OBOWIĄZEK DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH PPE[…]