Kary za zachęcanie do wypisywania się z PPK

Kary za zachęcanie do wypisywania się z PPK

„Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Główna zmiana zakłada ogromne kary dla firm za namawianie swoich pracowników do rezygnacji z PPK” – pisze Wyborcza. Dla dziennika zmiany komentują nasi eksperci: „Zgodnie z przepisami sankcja karna za nakłanianie do rezygnacji może wynieść nawet do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń pracodawcy. W praktyce może to oznaczać, że pracodawcy, u których wiele osób zrezygnowało z PPK, powinni bardzo uważać, bo kary PIPWięcej oKary za zachęcanie do wypisywania się z PPK[…]