Oszczędności emerytalne w oświadczeniach majątkowych – artykuł dra Wojewódki

Oszczędności emerytalne w oświadczeniach majątkowych – artykuł dra Wojewódki

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni w nich wpisywać informacje o środkach zgromadzonych w PPE, PPK, IKE i IKZE. Przepisy w Polsce nakładają na pewne kategorie osób piastujących funkcje publiczne obowiązek składania okresowych oświadczeń majątkowych. Dotyczy to między innym posłów, senatorów, sędziów, prezydentów miast czy wójtów oraz wielu innych osób. Sam obowiązek składania oświadczeń, termin ich składania, a także sankcje za brak lub nierzetelne złożenie oświadczenia majątkowegoWięcej oOszczędności emerytalne w oświadczeniach majątkowych – artykuł dra Wojewódki[…]