Rzeczpospolita: PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej – komentuje Oskar Sobolewski

Rzeczpospolita: PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej – komentuje Oskar Sobolewski

Na rachunkach uczestników PPK pojawiły się spadki. – To efekt dekoniunktury na rynkach finansowych. I nic nadzwyczajnego w programach długoletnich – uspokajają eksperci. Wojna, inflacja, rosnące stopy procentowe oraz ogólna duża niepewność przekładają się na przeceny na rynkach finansowych. Tracą akcje i obligacje. To oznacza gorsze wyniki różnego rodzaju inwestycji finansowych. Spadki nie omijają oszczędności gromadzonych w programie pracowniczych planów kapitałowych. Gromadzone tu pieniądze lokowane są w funduszach zdefiniowanej daty.Więcej oRzeczpospolita: PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej – komentuje Oskar Sobolewski[…]