Pułapki pierwszych umów zawieranych w ramach PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info

 

Pułapki pierwszych umów zawieranych w ramach PPK

Uwaga zastrzegam, że to będzie nudny prawniczy tekst. Zawsze można zrezygnować z dalszego czytania. Tylko żeby potem nie było, że autor nie ostrzegał.

 

dr Marcin Wojewódka

Rządowy program Pracowniczych Planów Kapitałowych ruszył na dobre 1 lipca 2019 roku. Już pierwszego dnia stosowania przepisów o PPK do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób niektórzy usługodawcy zaczęli się licytować na liczby zawartych umów o zarządzanie PPK. Jeden ważny prezes oświadczył w blasku jupiterów, że zawarł już kilka czy kilkanaście umów o zarządzanie PPK, a inny, że nawet kilkadziesiąt. Oczywiście miało to wymiar głównie marketingowy, ale warto się chwilę zatrzymać i zastanowić nad tym, jakie dokumenty rzeczywiście pozawierali niektórzy pracodawcy już w kilka godzin po rozpoczęciu stosowania przepisów ustawy o PPK. Czy zrobili to zgodnie z prawem? Nie mam wątpliwości. Ale czy z najlepszym interesem swoim i uczestników? Tu już miałbym jakieś wątpliwości. Doradzałbym ostrożność, gdyż lektura standardowych wzorów umów stosowanych przez niektórych potencjalnych usługodawców PPK wskazuje, że mogą tam się czaić swoiste pułapki dla pracodawców. Zwierając umowę o zarządzanie PPK warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

 

Kto i za co odpowiada

Z perspektywy przyszłości, a przede wszystkim interesów uczestników PPK, kluczową kwestią jest to, kto za co odpowiada w ramach PPK. Chodzi przede wszystkim o to, gdzie zaczyna się i gdzie kończy odpowiedzialność pracodawcy, gdzie odpowiedzialność samego uczestnika PPK, a gdzie wreszcie instytucji finansowej. Z perspektywy pracodawcy pożądanym jest, aby w umowach składających się na PPK było jasno zapisane, że pracodawca odpowiada za prawidłowe i terminowe naliczenie wszelkich wpłat do PPK, ale nie odpowiada w żadnym stopniu za decyzje inwestycyjne poszczególnych uczestników PPK (np. zmiany funduszu zdefiniowanej daty z jednego na drugi), czy też nie odpowiada za działania instytucji finansowych zarządzających PPK. Warto się dobrze zabezpieczyć w umowie, bo jeśli wizje dostatniego życia rozsiewane przez wdrażających PPK, siłą rzeczy muszących mieć interes w sukcesie tego projektu, się nie do końca zmaterializują, to uczestnicy PPK w pierwszej kolejności skierują swoje ostrza krytyki w stosunku do pracodawców. Dlatego też dobrze jest mieć zapisane czarno na białym co i jak. […]

Czytaj dalej […]