Badania

  • Przygotowanie oraz publikacja raportów i analiz dotyczących wybranych kwestii systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce.
  • Monitorowanie oraz antycypowanie procesu legislacyjnego stanowionego prawa.