Raporty i analizy

  Pension Valorization Method – selected issues Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych 20 odsłon PPE vs PPK 20 views PPE vs PPK Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? Fundusz pracy – analiza funkcjonowania Obliczenia – Pracownicze Plany Kapitałowe Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD 286)