Raporty i analizy

 

Level of participation in Employee Capital Plans
NOVEMBER 2019
Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych
LISTOPAD 2019
PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa
Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych
WYDANIE GRUDZIEŃ 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE PAŹDZIERNIK 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LIPIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE CZERWIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LUTY 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
FEB 2018 EDITION – 20 views PPE vs PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?
Pension Valorization Method – selected issues
Fundusz pracy – analiza funkcjonowania
Obliczenia – Pracownicze Plany Kapitałowe
Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD 286)