PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa