PPE i PPK w II kwartale 2020 (podmioty, aktywa, uczestnicy) Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form długoterminowego oszczędzania dostępnych w Polsce