PPE mogą pozostać alternatywą dla PPK – informacje po posiedzeniu Komisji Sejmowej w dniu 26.09.2018

Na Komisji Sejmowej rozpatrującej projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych została przegłosowana poprawka, zgłoszona przez Ministra Finansów do projektu art. 133 ust. 1 ustawy o PPK.
 
Zgodnie z nowym brzmieniem, z obowiązku tworzenia PPK mają być zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją w Programie na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych. Poprawka polega na tym, że powyższy warunek powinien być spełniony na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK (np. na dzień 1 lipca 2019 roku dla największych pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób), a nie na dzień wejścia w życie ustawy o PPK, jak zostało to zapisane w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów.
 
Zastrzegamy, że powyższe jest jak na razie tylko poprawką przyjętą przez Komisję Sejmową i będzie przedmiotem głosowania przez Sejm na początku października 2018 roku. Jednakże, jeśli powyższe wejdzie w życie, to można się spodziewać ponownej zasadności rozważenia tworzenia PPE, gdyż będzie to możliwe co najmniej do połowy 2019 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *