Wnioski ZUS

PŁATNOŚĆ SKŁADEK DO ZUS W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 

MOŻLIWOŚĆ POMOCY W ZAKRESIE PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS 

W związku z następstwami wystąpienia koronawirusa COVID-19 od 1 kwietnia 2020 roku w zakresie płatności składek do ZUS wprowadzone zostały nowe zasady korzystania z ulg.

Informacje w tym zakresie zostały opublikowane na stronie www.zus.pl. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji prawnej zostały przewidziane cztery formy pomocy:

  • zwolnienie z obowiązku odprowadzenia składek za marzec, kwiecień, maj 2020 roku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jeśli ich przychód w poprzednim miesiącu wyniósł poniżej 15 681 zł,
  • zwolnienie z obowiązku odprowadzenia składek za marzec, kwiecień, maj 2020 roku dla płatników składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłaszali do ubezpieczeń mniej niż10 osób,
  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat, bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

W przypadku odroczenia obowiązku spłaty należnych składek oraz zawieszania realizacji umowy zawartej z ZUS, w okresie stanu epidemii nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Należy zastrzec, że wszystkie wskazane powyżej formy pomocy oznaczają możliwość otrzymania wsparcia. Aby skorzystać z każdej ze wskazanych powyżej form pomocy należy złożyć do ZUS wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami.

Więcej informacji w załączonej informacji.

 

INFORMACJA PRAWNA KANCELARII WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY

WNIOSKI ZUS