Wnioski ZUS

PŁATNOŚĆ SKŁADEK DO ZUS W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 

MOŻLIWOŚĆ POMOCY W ZAKRESIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS 

W dniu 17 marca 2020 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała o podjętych decyzjach w celu wsparcia przedsiębiorców w zakresie płatności składek do ZUS w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Informacje w tym zakresie zostały opublikowane na stronie www.zus.pl. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji prawnej zostały przewidziane dwie formy pomocy:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat, bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Należy zastrzec, że obie wskazane powyżej formy pomocy oznaczają jedynie możliwość oddalenia w czasie zobowiązania do zapłaty składek, nie zaś zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku ich opłacenia. Jeśli przedsiębiorca spełni warunki odroczenia płatności, to jego korzyścią będzie brak konieczności zapłacenia odsetek do ZUS z tytułu nieterminowej płatności składek. Instytucje opisane w niniejszej informacji dotyczą wyłącznie składek za okres od lutego 2020 do maja 2020.

Więcej informacji w załączonej informacji.

 

INFORMACJA PRAWNA KANCELARII WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY

WNIOSKI ZUS