Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Szkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe – zmodyfikowany projekt i jego implikacje

Czerwiec 27, 2018 @ 10:00 am - 2:00 pm

W dniu 27 czerwca 2018 r. eksperci Instytutu Emerytalnego poprowadzą szkolenie w temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Szczegóły szkolenia znajdą Państwo poniżej.

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

CZAS I MIEJSCE

Środa, 27 czerwca 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

W dniu 25 maja 2018 roku na stronach rządowych został opublikowany zmodyfikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK został istotnie zmodyfikowany w stosunku do tego projektu, który znany był od lutego 2018 roku. Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone już na początku 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powszechnymi oraz pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi, a także zakładami ubezpieczeń na życie. Mimo, że nadal oczekujemy na rozpoczęcie prac parlamentarnych, to można już dzisiaj dyskutować o pewnych szczegółowych rozwiązaniach. Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niosą PPK.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

AGENDA

Wybrane przepisy projektu ustawy o PPK w wersji z dnia 24 maja 2018 roku

 

 1. Przepisy ogólne
 2. Umowa o zarządzanie PPK
 3. Umowa o prowadzenie PPK
 4. Wpłaty dokonywane do PPK
 5. Dopłaty roczne do PPK
 6. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
 7. Koszty zarządzania PPK
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 9. Wyznaczona instytucja finansowa
 10. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
 11. Portal PPK
 12. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
 13. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
 14. Łączenie i likwidacja funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
 15. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wpłata, wypłata transferowa i zwrot
 16. Przepisy karne
 17. Zmiany w przepisach obowiązujących
 18. Przepisy przejściowe i końcowe

Więcej informacji na stronie organizatora – Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szczegóły

Data:
Czerwiec 27, 2018
Czas:
10:00 am - 2:00 pm
Strona internetowa:
http://www.szkolenia.izfa.pl/szkolenia,60/614,pracownicze-plany-kapitalowe-zmodyfikowany-projekt-i-jego-implikacje.html

Organizator

IZFiA

Miejsce

Warszawa, ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.