DGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek

DGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek

Tylko 320 tys. przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody będzie mogło opłacać mniejsze składki na ZUS. Eksperci krytykują nowe rozwiązanie jako zbyt skomplikowane. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. Wysokość podstawy wymiaru składek nie będzie mogłaWięcej oDGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek[…]

PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Konta uczestników programu zostaną zasilone ze środków publicznych po spełnieniu ustawowych warunków. Dotyczą one okresu uczestnictwa i kwot wpłaconych do PPK.   Za kilka tygodni większość firm odprowadzi pierwsze wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jak wynika z rozmów z pracodawcami tworzącymi PPK w pierwszej kohorcie, zdecydowana większość zamierza zawrzeć umowę o prowadzenie programu w terminie 12 listopada 2019 r. To oznacza, że pierwsze wpłaty do instytucji finansowych pracodawcy przekażąWięcej oPPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita[…]

Rzeczpospolita: Centralna Informacja Emerytalna będzie kosztowała 39 mln zł – komentuje dr Marcin Wojewódka

Rzeczpospolita: Centralna Informacja Emerytalna będzie kosztowała 39 mln zł – komentuje dr Marcin Wojewódka

IKE i IKZE, PPE i PPK zapłacą miliony na nowy system informowania o wysokości emerytur. Te pieniądze mogą zostać potrącone z oszczędności Polaków na przyszłość. „Rzeczpospolita” dotarła do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, najnowszego pomysłu PiS na zmiany w zasadach powiadamiania milionów Polaków o wysokości ich przyszłej emerytury. Zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju obecny system jest archaiczny i rozdrobniony, a każda instytucja gromadząca pieniądze na przyszłe emerytury wysyła oddzielnąWięcej oRzeczpospolita: Centralna Informacja Emerytalna będzie kosztowała 39 mln zł – komentuje dr Marcin Wojewódka[…]

Wpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Wpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia od 2020 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W Dzienniku Ustaw z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z jego treścią, w przyszłym roku wynagrodzenie zasadnicze w Polsce nie będzieWięcej oWpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita[…]

Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Planując przyszłoroczne budżety wynagrodzeń pracodawcy powinni mieć na uwadze możliwe zwiększone obciążenia związane z opłacaniem składek ZUS. To konsekwencja planowanego zniesienia limitu 30-krotności, którą – jak wynika z projektowanego na przyszły rok budżetu państwa – zakłada rząd.     Tzw. „limit 30-krotności” to nic innego jak ustawowe ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym. Powoduje on, że poWięcej oLikwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl[…]

PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu

PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy raport ekspertów Instytutu Emerytalnego autorstwa dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódki pt. PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa. Ambicją Autorów Raportu jest przedstawienie w przystępny sposób wybranych aspektów obecnie funkcjonującego rynku grupowego dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w postaci dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) jako wciąż możliwej dla dużej grupyWięcej oPPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu[…]

W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO

W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO

Znana powszechnie maksyma stanowiąca, że pewne w życiu są dwie rzeczy: podatki i śmierć, nie sprawdza się w PPK. System nowego oszczędzania, który właśnie rusza, został skonstruowany w ten sposób, że nie ma możliwości ominięcia fiskusa. Natomiast wcale niekoniecznie środki gromadzone w ramach PPK muszą tam zostać do czasu zakończenia aktywności życiowej uczestnika. Zwrot środków uniemożliwia ich dziedziczenie Zasadnie reklamuje się PPK jako system prywatny,Więcej oW PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO[…]

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Można już zaobserwować zainteresowanie średnich pracodawców pomysłem tworzenia PPE. Najprawdopodobniej nie będzie to taka skala, jak w przypadku największych pracodawców, ale widać, że już nawet podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników myślą o utworzeniu PPE, które zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK.   Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), mają ostatni momentWięcej oOstatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL[…]

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidują obligatoryjny udział czynnika społecznego w procesie tworzenia PPK u danego pracodawcy. Jednakże, mimo że literalnie jest to udział o charakterze konsultacyjnym, to praktyka pierwszych kilku tygodni praktycznego stosowania przepisów ustawy o PPK wskazuje, że niejednokrotnie jest to coś więcej niż czysta konsultacja. Zdarzają się przypadki, że to w rzeczywistości partnerzy społeczni – związki zawodowe posiadają głos decydujący co do wyboru instytucji finansowej zarządzającejWięcej oZwiązki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka[…]

O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. lat będzie miał znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę – podkreślają dr Antoni Kolek oraz Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (do przychodów uzyskanych w 2019 r.Więcej oO konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl[…]