Wpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Wpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia od 2020 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W Dzienniku Ustaw z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z jego treścią, w przyszłym roku wynagrodzenie zasadnicze w Polsce nie będzieWięcej oWpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita[…]

Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Planując przyszłoroczne budżety wynagrodzeń pracodawcy powinni mieć na uwadze możliwe zwiększone obciążenia związane z opłacaniem składek ZUS. To konsekwencja planowanego zniesienia limitu 30-krotności, którą – jak wynika z projektowanego na przyszły rok budżetu państwa – zakłada rząd.     Tzw. „limit 30-krotności” to nic innego jak ustawowe ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym. Powoduje on, że poWięcej oLikwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl[…]

PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu

PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy raport ekspertów Instytutu Emerytalnego autorstwa dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódki pt. PPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa. Ambicją Autorów Raportu jest przedstawienie w przystępny sposób wybranych aspektów obecnie funkcjonującego rynku grupowego dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w postaci dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) jako wciąż możliwej dla dużej grupyWięcej oPPE jako wciąż możliwa alternatywa do PPK – Dane statystyczne, praktyka i oferta rynkowa – najnowszy Raport ekspertów Instytutu[…]

W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO

W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO

Znana powszechnie maksyma stanowiąca, że pewne w życiu są dwie rzeczy: podatki i śmierć, nie sprawdza się w PPK. System nowego oszczędzania, który właśnie rusza, został skonstruowany w ten sposób, że nie ma możliwości ominięcia fiskusa. Natomiast wcale niekoniecznie środki gromadzone w ramach PPK muszą tam zostać do czasu zakończenia aktywności życiowej uczestnika. Zwrot środków uniemożliwia ich dziedziczenie Zasadnie reklamuje się PPK jako system prywatny,Więcej oW PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO[…]

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Można już zaobserwować zainteresowanie średnich pracodawców pomysłem tworzenia PPE. Najprawdopodobniej nie będzie to taka skala, jak w przypadku największych pracodawców, ale widać, że już nawet podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników myślą o utworzeniu PPE, które zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK.   Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), mają ostatni momentWięcej oOstatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL[…]

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidują obligatoryjny udział czynnika społecznego w procesie tworzenia PPK u danego pracodawcy. Jednakże, mimo że literalnie jest to udział o charakterze konsultacyjnym, to praktyka pierwszych kilku tygodni praktycznego stosowania przepisów ustawy o PPK wskazuje, że niejednokrotnie jest to coś więcej niż czysta konsultacja. Zdarzają się przypadki, że to w rzeczywistości partnerzy społeczni – związki zawodowe posiadają głos decydujący co do wyboru instytucji finansowej zarządzającejWięcej oZwiązki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka[…]

O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. lat będzie miał znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę – podkreślają dr Antoni Kolek oraz Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (do przychodów uzyskanych w 2019 r.Więcej oO konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl[…]

Dziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK – dr Marcin Wojewódka dla PRAWO.PL

Dziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK – dr Marcin Wojewódka dla PRAWO.PL

Czasami zdarza się, że jesteśmy o czymś tak bardzo przekonani, np. o istnieniu jakiegoś przepisu, że przyjmujemy jego istnienie na wiarę, nie analizując szczegółowo treści postanowień normatywnych. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja przydarzyła się właśnie polskiemu ustawodawcy w przypadku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – pisze dr Marcin Wojewódka. Swoista „dziura” w przepisach regulujących PPK może spowodować, że znajdą się tacy pracodawcy, którzy postanowią przetestować system i mimo pozornego obowiązkuWięcej oDziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK – dr Marcin Wojewódka dla PRAWO.PL[…]

Treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych – informacja prawna

Treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych – informacja prawna

Poniżej prezentujemy Państwu informację prawną przygotowaną przez Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy w zakresie treści formularza ZUS RCA w kontekście wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zapraszamy do zapoznania się z informacją.                                                                                             Warszawa, dnia 17 lipca 2019 roku   INFORMACJA PRAWNA   DOTYCZĄCA: treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych   SPORZĄDZONA PRZEZ: radca prawny dr Marcin Wojewódka (Wa–5369)Więcej oTreść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych – informacja prawna[…]

ZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info

ZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info

U niektórych pracodawców operacyjne uruchomienie PPK, rozumiane jako naliczanie pierwszych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, może nastąpić już w miesiącu sierpniu 2019 roku. Będzie to miało miejsce w przypadku tych podmiotów, które umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK zawierają w lipcu 2019 roku.     W takim przypadku pracodawcy będą zobowiązani odprowadzić pierwsze wpłaty do PPK już do połowy sierpnia 2019 roku. Problem w tym,Więcej oZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info[…]