Uwagi Instytutu Emerytalnego do projektu ustawy „Polski Ład” opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Uwagi Instytutu Emerytalnego do projektu ustawy „Polski Ład” opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji

W ramach konsultacji publicznych Instytut Emerytalny zgłosił swoje uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD347). Uwagi zostały opublikowane w stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 6 kwietnia 2022. Instytut przedstawił stanowisko dotyczące konsekwencji zmian podatkowych wpływających na atrakcyjność długoterminowego oszczędzania w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej IKZE). W swoich uwagach zaproponowaliśmy: zniesienie podatku ryczałtowegoWięcej oUwagi Instytutu Emerytalnego do projektu ustawy „Polski Ład” opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji[…]