dr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”

dr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”

Eksperci Instytutu dr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”. Przedstawiając ewolucję emerytur dodatkowych w ciągu ostatnich 25 lat, ta obszerna książka przedstawia pochodzenie emerytur jako koncepcję i bada rolę, jaką organizacje międzynarodowe odgrywają w tej dziedzinie. Dokonuje porównań między różnymi państwami opiekuńczymi, odzwierciedlając aktualne badaniaWięcej odr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”[…]