W Senacie o rekomendacjach dla zmian w systemie świadczeń społecznych

Uproszczenie systemu emerytalnego, wprowadzenie dodatku wdowiego, zmiany w administracji systemu ubezpieczeń społecznych, likwidacja „głodowych emerytur”, dywersyfikację portfela oszczędności, zerwanie z mitem bezpiecznego oszczędzania, wprowadzenie szerokiej edukacji ekonomicznej – będą rekomendować eksperci i uczestnicy debat w Senacie poświęconych reformie systemu świadczeń społecznych.

Cykl debat w Senacie został zorganizowany przez Instytut Emerytalny we współpracy z Instytutem Obywatelskim.

Więcej informacji na stronie Senatu RP.

[Przeczytaj]