DGP: Pracujący emeryci przez pandemię tracą pracę częściej niż inni

DGP: Pracujący emeryci przez pandemię tracą pracę częściej niż inni

Choć obecnie pobierający świadczenia emerytalne częściej niż inni ubezpieczeni tracą legalną pracę, to tego spadku nie można nazwać załamaniem – wynika z danych ZUS, do których dotarł DGP.     Zgodnie z informacjami organu rentowego w grudniu 2020 r. emerytury pobierało 6 mln osób. Spośród nich 777 tys. osób opłacało składki zdrowotne z tytułu aktywności ekonomicznej, w tym 502 tys. – składki na ubezpieczenia społeczne. – EmeryciWięcej oDGP: Pracujący emeryci przez pandemię tracą pracę częściej niż inni[…]