Zmiany w limitach PPE, IKE I IKZE na 2021 rok – informacja prawna

Zmiany w limitach PPE, IKE I IKZE na 2021 rok – informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 R. ZMIANY W LIMITACH PPE, IKE I IKZE NA 2021 ROK   W dniu 17 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniach (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057, 1058, 1059) ogłosiła, że w 2021 r. wysokość kwot w kontekście limitów PPE, IKE i IKZE ulegnie zmianie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczeniaWięcej oZmiany w limitach PPE, IKE I IKZE na 2021 rok – informacja prawna[…]