Stanowisko Instytutu Emerytalnego w sprawie postępowania jednostek sektora finansów publicznych  w reżimie nowego PZP (wchodzącego w życie  w dniu 1 stycznia 2021 roku)

Stanowisko Instytutu Emerytalnego w sprawie postępowania jednostek sektora finansów publicznych w reżimie nowego PZP (wchodzącego w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku)

W związku z tym, że większość jednostek sektora finansów publicznych rozpoczęła przygotowania mające na celu utworzenie PPK, przedstawiamy nasze wyjaśnienia związane z nowym Prawem Zamówień Publicznych w kontekście tworzenia PPK. Czy jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zawsze stosować PZP począwszy od 1 stycznia 2021 roku w procesie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK? Nie, obowiązek stosowania PZP będzie istniał tylko w momencie, kiedy wartość przedmiotu zamówienia będzieWięcej oStanowisko Instytutu Emerytalnego w sprawie postępowania jednostek sektora finansów publicznych w reżimie nowego PZP (wchodzącego w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku)[…]