Prawo.pl: Żyjemy krócej. Dzięki temu przyszła emerytura też będzie wyższa, o ile jej dożyjemy – komentuje Oskar Sobolewski

Nie tylko wysokość płaconych składek, ale także każdy dodatkowy rok pracy, a nawet jej miesiąc po osiągnięciu wieku emerytalnego, może zwiększyć świadczenie, jakie będziemy pobierać w przyszłości. Także dlatego, że potencjalnie krócej będziemy je pobierać. ZUS przelicza zgromadzony przez nas kapitał według średniego trwania życia.

 

 

Publikowane co roku w marcu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn stanowią podstawę do obliczenia emerytur na nowych zasadach. Obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku i wyrażają w miesiącach, wspólne dla kobiet i mężczyzn, średnie dalsze trwanie życia. Jeszcze do 2016 r. tablice podawały, że średnia trwania życia wydłuża się. Pierwszy spadek liczby miesięcy nastąpił w 2016 r. Potem (w 2017 r.) nastąpił nieznaczny wzrost średniego dalszego trwania życia, a od 2018 r. obniża się średnie dalsze trwanie życia, co ma wpływ na wyliczenie emerytury.

Według nowych tablic (z 25 marca 2019 r.), kobieta w wieku emerytalnym, czyli po ukończeniu 60-ciu lat, powinna od 1 kwietnia statystycznie żyć 260,7 miesiąca. Mężczyzna przechodząc na emeryturę w 65 lat ma natomiast przed sobą 217,1 miesięcy życia.

 

Po co ZUS tablice średniego trwania życia

Tablice pomagają ustalić, jak długo prawdopodobnie będziemy na emeryturze i równomiernie rozłożyć zgromadzone składki. Wysokość emerytury obliczonej według zreformowanych zasad jest wyliczana poprzez podzielenie sumy zwaloryzowanych składek, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty środków zewidencjonowanych na subkoncie przez średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o emerytury.

Może być też tak, że jeżeli osoba przeszła na emeryturę w wieku późniejszym niż powszechny wiek emerytalny, to do ustalenia wysokości emerytury mogą być zastosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągnęła wiek emerytalny, albo w momencie przejścia na emeryturę – w zależności od tego, co będzie dla niej korzystniejsze.

Każdy, kto ukończył 30 lat, może sprawdzić swoją statystykę. Z aktualnej tabeli GUS wynika np., że osoba  w wieku 65 lat średnio dożyłaby wieku 83,1 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84,9 lat. […]

Czytaj dalej […]