DGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek

DGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek

Tylko 320 tys. przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody będzie mogło opłacać mniejsze składki na ZUS. Eksperci krytykują nowe rozwiązanie jako zbyt skomplikowane. Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. Wysokość podstawy wymiaru składek nie będzie mogłaWięcej oDGP: Niższy ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami. „Nowe rozwiązanie jest zbyt skomplikowane” – komentuje dr Antoni Kolek[…]