Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Likwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl

Planując przyszłoroczne budżety wynagrodzeń pracodawcy powinni mieć na uwadze możliwe zwiększone obciążenia związane z opłacaniem składek ZUS. To konsekwencja planowanego zniesienia limitu 30-krotności, którą – jak wynika z projektowanego na przyszły rok budżetu państwa – zakłada rząd.     Tzw. „limit 30-krotności” to nic innego jak ustawowe ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym. Powoduje on, że poWięcej oLikwidacja limitu 30-krotności – podejście drugie. Eksperci Instytutu dla @portalkadrowy.pl[…]