O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

O konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl

Zerowy PIT dla osób poniżej 26. lat będzie miał znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę – podkreślają dr Antoni Kolek oraz Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (do przychodów uzyskanych w 2019 r.Więcej oO konsekwencjach zerowej stawki PIT dla uczestników PPK – eksperci Instytutu dla Portalkadrowy.pl[…]