ZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info

ZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info

U niektórych pracodawców operacyjne uruchomienie PPK, rozumiane jako naliczanie pierwszych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, może nastąpić już w miesiącu sierpniu 2019 roku. Będzie to miało miejsce w przypadku tych podmiotów, które umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK zawierają w lipcu 2019 roku.     W takim przypadku pracodawcy będą zobowiązani odprowadzić pierwsze wpłaty do PPK już do połowy sierpnia 2019 roku. Problem w tym,Więcej oZUS zbliża się do PPK – dr Marcin Wojewódka dla ppk.info[…]