„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info

„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info

Każdy uczestnik PPK będzie miał obowiązek po zatrudnieniu w nowej organizacji złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie pracodawca, jeśli nie otrzyma sprzeciwu będzie miał obowiązek dokonania wypłaty transferowej środków na obecny rachunek PPK uczestnika.   Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy nowozatrudniony pracownik, który legitymuje się trzymiesięcznym stażem w danym podmiocie zatrudniającym będzie zobowiązany aby w ciągu 7 dni od upływu terminuWięcej o„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info[…]