#EmeryturaPlus w 2019 roku jednak nie dla każdego emeryta – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Znamy już szczegóły ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., tzw. #EmeryturaPlus. Z treści przepisów ustawy wynika, że świadczenie otrzymają emeryci i renciści, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 roku otrzymują emeryturę i rentę. W związku z tym, co może błędnie wynikać z tytułu projektu ustawy, jest świadczeniem przysługującym w 2019 roku, tylko tym, którzy są emerytami i rencistami w dniu 30 kwietnia. Większość emerytów, którzy przejdą na emeryturę w 2019 roku, tj. od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku, nie otrzymają tego jednorazowego świadczenia.

Art. 32 ust. 2 Konstytucji wprost mówi o zakazie dyskryminacji „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Zaprezentowany projekt ustawy wprost dyskryminuje wszystkie osoby, które w 2019 roku osiągną wiek emerytalny i zdecydują się przejść na emeryturę po dniu 30 kwietnia, a także inne osoby, które zdecydują się na przejście na emeryturę po tym dniu. Można sobie wyobrazić sytuacje, że wielu przyszłych emerytów nie zdąży przejść na emeryturę, nie wiedząc, że tego rodzaju świadczenie będzie przysługiwało tylko tym osobom, które 30 kwietnia otrzymują emeryturę (lub rentę). […]

Czytaj dalej […]

 

Oskar Sobolewski ekspert