Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.   Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne tym bardziej, że regulacja przewiduje transfery środków publicznych na rzecz uczestników PPK, których siłą rzeczy pozbawione są osoby po 70-tce. Nie ma przy tym racjonalnego uzasadnienia pozbawiania aktywnych zawodowo 70-latków możliwości korzystania z mechanizmów systematycznego gromadzeniaWięcej oMec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze[…]