Nowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców

Nowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców

Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 10 maja 2018 roku, Sejm prawie jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zmiana przepisów następuje w związku z dostosowaniem ustawy o PPE do przepisów wynikających z prawa europejskiego. Przedmiotowa nowelizacja mimo, że nie jest obszerna i obejmuje w istocie dwa obszary, to ma istotne znaczenie dla wielu pracodawców oraz podmiotów zarządzających i prowadzących dzisiaj PPE. Pierwsza istotna nowość to wprowadzenie ustawowego maksymalnego limitu stażuWięcej oNowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców[…]

#RZECZPOSPOLITA: Pracodawcy zadowoleni z PPE – komentarz dr. Marcina Wojewódki

#RZECZPOSPOLITA: Pracodawcy zadowoleni z PPE – komentarz dr. Marcina Wojewódki

RZECZPOSPOLITA: Przed wprowadzeniem PPK przedsiębiorcy doceniają programy dobrowolne. Aż 70 proc. średnich firm, w których funkcjonują Pracownicze Programy Emerytalne, jest z nich zadowolonych.   Tylko 8 proc. firm prowadzi PPE, ale 18 proc. z tych, które ich nie mają, rozważa założenie – wynika z badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie Union Investment TFI, do których dotarła „Rzeczpospolita”. Badanie przeprowadzone w marcu 2018 r. objęło 301 osób pełniącychWięcej o#RZECZPOSPOLITA: Pracodawcy zadowoleni z PPE – komentarz dr. Marcina Wojewódki[…]