RZECZPOSPOLITA: Emerytura liczona mniej korzystnie – komentarz dr. Macieja Balcerowskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r. (III UZP 6/17)

RZECZPOSPOLITA: Emerytura liczona mniej korzystnie – komentarz dr. Macieja Balcerowskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r. (III UZP 6/17)

Ochrona praw nabytych w zakresie sposobu wyliczenia emerytury znajduje zastosowanie w przypadku spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wypłaty tego świadczenia. Ta zasada ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych prawem warunków nabycia prawa do emerytury. Warunki należy w tym przypadku rozumieć szeroko.   Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r. (III UZP 6/17).   W sprawie, w której sąd wydał to orzeczenie, wnioskodawcą byłaWięcej oRZECZPOSPOLITA: Emerytura liczona mniej korzystnie – komentarz dr. Macieja Balcerowskiego do uchwały Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r. (III UZP 6/17)[…]