RZECZPOSPOLITA: Dwa oblicza pracowniczych emerytur. Ulepszona wersja pracowniczych emerytur skusi Polaków?

RZECZPOSPOLITA: Dwa oblicza pracowniczych emerytur. Ulepszona wersja pracowniczych emerytur skusi Polaków?

Wydawałoby się, że Pracownicze Plany Kapitałowe to tylko quasi-obowiązkowa wersja Pracowniczych Programów Emerytalnych. Nic bardziej mylnego, różnic jest znacznie więcej. O szczegółowe porównanie PPK i PPE pokusił się Instytut Emerytalny, a wyniki przedstawił w postaci przystępnej broszury. Czytamy w niej, że po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjneWięcej oRZECZPOSPOLITA: Dwa oblicza pracowniczych emerytur. Ulepszona wersja pracowniczych emerytur skusi Polaków?[…]