RZECZPOSPOLITA: Czarne chmury nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – komentarz eksperta Instytutu Emerytalnego

RZECZPOSPOLITA: Czarne chmury nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – komentarz eksperta Instytutu Emerytalnego

Projekt reformy emerytalnej spotkał się z krytyką, ale i tak ma ona wejść w życie w 2019 roku. Pracownicze plany kapitałowe (PPK) nie rozwiązują problemu niskich świadczeń emerytalnych. Można z niemal całkowitą pewnością założyć, że pracownicy o niskich dochodach podejmą działania mające na celu uniknięcie PPK – uważa NSZZ Solidarność. To jeden z licznych krytycznych głosów pod adresem projektu o pracowniczych planach kapitałowych. O ile sama idea wprowadzenia PPK zbierała pozytywneWięcej oRZECZPOSPOLITA: Czarne chmury nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – komentarz eksperta Instytutu Emerytalnego[…]